czen
Doplky k modelm - Olejov barvy UMTON
Mistrovské olejové barvy UMTON
íslo odstín cena za balení po

20ml 60ml
0002 Bloba titanová
35 K 69 K
0003 Bloba zinková
35 K 69 K
0009 Bloba krycí
35 K 69 K
0062 Brilantní lu svtlá
35 K 69 K
0063 Brilantní lu tmavá
35 K 69 K
0084 Nikl lutý
37 K 79 K
0066 Perm. lu svtlá
35 K 69 K
0015 Perm. lu stední
35 K 69 K
0053 Perm. lu tmavá
35 K 69 K
0082 Aureolin
105 K 349 K
0075 Kadmium luté svtlé
62 K 145 K
0011 Kadmium luté svtlé
62 K 145 K
0012 Kadmium luté stední
62 K 145 K
0013 Kadmium luté tmavé
62 K 145 K
0014 Kadmium oranové svtlé
62 K 145 K
0021 Kadmium oranové tmavé
62 K 145 K
0017 Kadmium ervené svtlé
89 K 200 K
0061 Kadmium ervené stední
89 K 200 K
0018 Kadmium ervené tmavé
89 K 200 K
0019 Kadmium purpurové
89 K 200 K
0020 Korálová erve
37 K 79 K
0055 Perm. erve svtlá
37 K 79 K
0051 Perm. erve stední
37 K 79 K
0022 Kraplak tmavý
37 K 79 K
0057 Neapolská lu svtlá
35 K 69 K
0056 Neapolská lu tmavá
35 K 69 K
0010 Tlový odstín
35 K 69 K
0070 elezitá lu
37 K 79 K
0005 Okr svtlý
35 K 69 K
0069 Okr zlatý
35 K 69 K
0006 Okr tmavý
35 K 69 K
0007 Okr ervený
37 K 79 K
0042 Siena pírodní
35 K 69 K
0043 Siena pálená
35 K 69 K
0008 Puzzuola
35 K 69 K
0044 Caput mortuum tmavé
37 K 79 K
0045 Indická erve
37 K 79 K
0046 Anglická erve
37 K 79 K
0050 Umbra pírodní
35 K 69 K
0049 Umbra pálená
35 K 69 K
0048 Van Dyckova hn
35 K 69 K
0047 Kaselská hn
35 K 69 K
0068 Olivová hn
37 K 79 K
0067 Olivová zele
37 K 79 K
0058 Zem zelená eská-imitace
37 K 79 K
0071 Zem zelená eská-originál
62 K 145 K
0038 Chromoxid tupý
37 K 79 K
0037 Chromoxid ohnivý
89 K 200 K
0040 Smaragdový lak
35 K 69 K
0039 Vert Paolo Veronese
37 K 69 K
0059 Kadmiová zele svtlá
62 K 145 K
0035 Perm. zele skvlá
37 K 79 K
0074 Perm. zele svtlá
37 K 79 K
0078 Kadmio-chromitá zele svtlá
62 K 145 K
0079 Kadmio-chromitá zele stední
89 K 200 K
0036 Perm. zele stední
37 K 79 K
0060 Kobaltová zele svtlá
89 K 200 K
0034 Kobaltová zele tmavá
89 K 200 K
0076 Kobalt tyrkysový
89 K 200 K
0064 Královská mod svtlá
35 K 69 K
0065 Královská mod tmavá
35 K 69 K
0041 Blankytná mod
37 K 79 K
0072 Azurová mod
37 K 69 K
0033 Coelinová mod
105 K 349 K
0093 Coelinová mod brilantní
105 K 349 K
0080 Kobalt Atlantik
89 K 200 K
0031 Kobalt svtlý
89 K 200 K
0032 Kobalt tmavý
89 K 200 K
0026 Ultramarin tmavý
37 K 79 K
0030 Perm. mod
35 K 69 K
0029 Pruská mod
37 K 79 K
0028 Paíská mod
37 K 79 K
0001 Indigo
37 K 79 K
0024 Kobalt fialový svtlý
149 K 389 K
0025 Kobalt fialový tmavý
35 K 69 K
0016 Manganová viole
62 K 145 K
0023 Ultramarin rový
37 K 79 K
0027 Ultramarin ervený
37 K 79 K
0077 Paynova še - svtlá
37 K 79 K
0073 Paynova še
37 K 79 K
0052 er kostní
37 K 79 K
0054 er elezitá
35 K 69 K
0085 Stíbrná
37 K 79 K
0086 Zlatá
62 K 145 K
0087 Zlato rové
62 K 145 K
0088 Zlato oranové
62 K 145 K
0089 Zlato bronzové
62 K 145 K
0090 Zlato ervené
62 K 145 K
0091 Zlato purpurové
62 K 145 K

ceny jsou uvedeny vetn DPH

| Objednat |